قابل توجه متقاضيان ثبت نام در دوره هاي ارتقاء پايه شهرستان تربت حيدريه

صلاحيت

نام دوره

نام مدرس

زمان برگزاري

3 به 2 نظارت عمران

مصالح و فناوريهاي نوين ساخت

مهندس گل محمدي

25 و 26 آذرماه

3 به 2 نظارت عمران

قالب بندي و قالب برداري

مهندس گل محمدي

2 و 3 دي ماه

2 به 1 نظارت عمران

اجرا و كنترل اتصالات در سازه هاي فولادي

مهندس تاجي

10 و 11 دي

3 به 2 محاسبات عمران

طراحي اتصالات در سازه هاي فولادي

مهندس تاجي

24 و 25 دي و 1 بهمن

3 به 2 نظارت و طراحي برق

ساختمانهاي هوشمند1

مهندس سريري

17 و 18 دي ماه

 

 

 

مرجع اطلاعیه : معاونت آموزش و پژوهش سازمان
تاریخ ثبت : 1394/09/03
آمار بازدیدکنندگان : 1297