دوره های کاربردی كارگاههاي آموزشي ضوابط حقوقي كاربردي در مهندسي ساختمان

قابل توجه اعضاي محترم سازمان

انجمن صنفي مهندسين عمران با همكاري معاونت آموزش و پژوهش سازمان در نظر دارد تا سلسله كارگاههاي آموزشي ضوابط حقوقي كاربردي در مهندسي ساختمان را به شرح عناوين و زمان بندي جدول ذيل در محل سالن اجتماعات سازمان  يرگزار نمايد . از كليه علاقه مندان دعوت مي شود جهت ثبت نام به انجمن صنفي مهندسين عمران واقع در بلوار ارشاد - ساختمان شماره 2  سازمان مراجعه و يا با تلفن  37675826 و 37654646 تماس حاصل فرمايند . به دليل محدوديت مكان ، اولويت زماني ثبت نام ملاك عمل خواهد بود. هزينه ثبت نام براي هر كارگاه آموزشي 250000 ريال بوده و گذراندن حداقل دو عنوان از موارد مذكور داراي امتياز تمديد ميباشد . خاطرنشان ميسازد كليه كارگاهها چهارشنبه ساعت 16 شروع و همراه با پنل پرسش و پاسخ خواهد بود .

رديف

عنوان كارگاه آموزشي

تاريخ برگزاري

 

1

ضوابط و مقررات شهرسازي و شهرداري و كميسيونهاي ذيربط

94/9/25

 

2

حقوق مهندسي ساختمان و مسئوليتهاي مهندسين با نگاهي به قانون كار

94/10/2

 

3

حقوق ثبت اسناد و املاك

94/10/9

 

4

آشنايي با قوانين پركاربرد در مهندسي ساختمان

94/10/16

 

5

قواعد عمومي قراردادها با نگاهي به قراردادهاي مهندسي

94/10/23

 

6

ضوابط مرتبط با كارگر و كارفرما و بيمه هاي تامين اجتماعي

94/10/30

 

 

 

 

 

 

 

شايان ذكر است كه براي تدريس كارگاههاي آموزشي مذكور از اساتيد مجرب نظير آقايان : دكتر غلامپور-دكتر احمدي-دكتر مقدم-مهندس نورافشان-مهندس محسنيان و ... استفاده خواهد شد .

 

 

مرجع اطلاعیه : معاونت آموزش و پژوهش سازمان
تاریخ ثبت : 1394/09/10
آمار بازدیدکنندگان : 2478