پذيرش مدرس براي دوره هاي آموزشي ارتقاء پايه

سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي در نظر دارد تا در راستاي ضوابط ابلاغي نسبت به ارزشيابي و پذيرش مدرس براي دوره هاي آموزشي ارتقاء پايه مهندسين اقدام نمايد
شماره تماس مديريت آموزش : 05117649690

 

مرجع اطلاعیه : مديريت آموزش سازمان
تاریخ ثبت : 1389/01/28
آمار بازدیدکنندگان : 23872