طرح استاد – مهندسی در حوزه اشتغال مهندسین(مشخصات سازمان پذیرنده مهندسین کارآموز - فرم ثبت نام فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی در طرح کارآموزی استاد – مهندسی )

سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی در نظر دارد به منظور ارتقای سطح کیفی مهارتهای تخصصی ومعرفی مشاغل وابسته در رشته های هفتگانه ساختمان و بهره گیری از فضای کسب و کار ، طرح استاد – مهندسی را در حوزه اشتغال مهندسین به اجرا درآورد. لذا از کلیه واحدهای فنی وزارتخانه ها ، سازمان های دولتی یا وابسته به دولت ، شهرداریها ، شخصیت های حقوقی شاغل در رشته های موضوع قانون شرکتهای ساختمانی یا مهندسان مشاور که پروانه اشتغال به کار مهندسی شخص حقوقی می باشند (مطابق ماده 6 آئین نامه اجرایی ) که تمایل دارند به عنوان استاد ، پذیرنده مهندسین فارغ التحصیل متقاضی کارآموزی و استفاده از معافیت تبصره 2 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مطابق ضوابط دارایی و معافیت پرداخت حق بیمه مطابق ضوابط سازمان تامین اجتماعی در یک دوره شش ماهه باشند نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام نمایند.

 

جهت ثبت مشخصات پذیرنده کارآموز در طرح استاد-مهندس اینجا کلیک نمایید

 

فرم ثبت نام فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی رشته های هفتگانه ساختمان در طرح کارآموزی استاد – مهندسی

 

مرجع اطلاعیه : سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی
تاریخ ثبت : 1394/02/24
آمار بازدیدکنندگان : 7198